OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

"WIEDZY O PRAWIE"

Archiwalne edycje

XXII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

Oświadczenie organizatora Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dot. firmy "Indeks w kieszeni" 1498744095 new 4

Aneks nr1 do regulaminu XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

wazneWykaz osób uprawnionych do zaświadczeń finalisty XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Organizacja olimpiad i turniejów - wytyczne MEN

Ważny komunikat - preferencje dla lauretów i finalistów

Ostrołęka, 17 marca 2020r.

Komunikat Nr 2 w sprawie odwołania eliminacji centralnych XXII edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie w dniu 27-28 marca 2020r.

Drodzy Olimpijczycy!

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w tym roku centralny etap XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie nie odbędzie się. Otrzymaliśmy dziś wytyczne z Ministerstwa Edukacji Narodowej, które – w trosce o zdrowie zawodników i ich opiekunów w obliczu zaistniałej sytuacji epidemicznej – jednoznacznie rekomenduje odwołanie trzeciego etapu wszystkich olimpiad, w tym Olimpiady Wiedzy o Prawie. Jednocześnie zdając sobie sprawę z wysiłku włożonego przez osoby zakwalifikowane do etapu finałowego, Ministerstwo uznało za zasadne przyznanie wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do trzeciego etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie tytułu finalisty, który gwarantuje możliwość skorzystania z uprawnień, jakie przysługują finalistom olimpiad i turniejów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w systemie klasyfikacji końcowej lub rocznej na świadectwie szkolnym. Preferencje dla finalistów znajdują się na stronie olimpiady: www.olimpiadaprawa.pl oraz na odwrotnej stronie zaświadczenia.

Stosowne zaświadczenia otrzymają Państwo w terminie późniejszym. Zaświadczenia będą przesłane drogą pocztową na adres szkoły zgłaszającej do Olimpiady.

Życzymy Państwu dużo zdrowia oraz pogody ducha w tym trudnym dla nas wszystkich czasie!

PRZEWODNICZĄCY

Komitetu Głównego Olimpiady

(-) Adam Ochenkowski

 

Lista zakwalifikowanych uczestników do eliminacji centralnych w dniu 28.03.2020r.

Kwalifikacja uczestników do eliminacji centralnych w dniu 28.03.2020r. 

Informacja dla uczestników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Harmonogram eliminacji centralnych XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Temat pracy pisemnej i kryteria oceniania na etap okręgowy XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dn.29.02.2020r.  

Test wiedzy prawniczej na etap okręgowy XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z dn. 29.02.2020r. 

Klucz odpowiedzi do testu wiedzy prawniczej na etap okręgowy XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z dn. 29.02.2020r.

Instrukcja dla komitetów okręgowych na eliminacje okręgowe 29 lutego 2020r.

Patronaty organizacyjne i honorowe XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Lista szkół biorących udział w etapie okręgowym XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Test wiedzy prawniczej na etap szkolny XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z dn. 20.11.2019r. 

Klucz odpowiedzi do testu wiedzy prawniczej XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z dn. 20.11.2019r. 

Wpisowe w wysokości 5zł, prosimy wpłacać na konto bankowe: 69 1090 2590 0000 0001 3168 3724

Lista szkół biorących udział w etapie szkolnym XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie WIedzy o Prawie 

Instrukcja postępowania w trakcie eliminacji szkolnych i okręgowych XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Informacja w sprawie finansowania XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dla uczestników 

Harmonogram etapów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Harmonogram zawodów XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Dokumenty

Procedury organizowania i przeprowadzania Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie  

Powołanie Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych

Preferencje dla laureatów i finalistów

Program i wymagania merytoryczne Olimpiady Wiedzy o Prawie

Zał. 1 - Protokół eliminacji szkolnych Olimpiady

Zał. 2 - Protokół eliminacji okręgowych Olimpiady

Zał. 3 - Karta uczestnika etapu okręgowego Olimpiady

Zał. 4 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. 5 - Protokół dyskwalifikacji uczestnika Olimpiady

Zał. 6 - Informacja o zakwalifikowaniu ucznia do eliminacji okręgowych Olimpiady

Zał. 7 - Protokół wewnętrzny z przebiegu eliminacji okręgowych


XXI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

Regulamin XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie na rok szkolny 2018/2019 

Relacja z XXI Ogólnopolskiej Olimpiadyw Wiedzy o Prawie dn. 30.03.2019r. 

Protokół z eliminacji centralnych XXI Ogónopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dn. 30.03.2019r.  

Lista pokwitowań nagród XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dn. 30.03.2019r.  

Lista uczestników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dn. 30.03.2019r.

Kwalifikacja uczestników do eliminacji centralnych XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dn. 30.03.2019r.  

Harmonogram eliminacji centralnych XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dn. 30.03.2019r.

Informacja dla uczestników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dn. 30.03.2019r. 

Temat pracy pisemnej wraz z kryteriami oceniania - 23.02.2019r. etap okręgowy XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Klucz odpowiedzi do testu wiedzy prawniczej - 23.02.2019r. etap okręgowy XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie  

Test wiedzy prawniczej - 23.02.2019r. etap okręgowy XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Prawie 

Instrukcja postępowania w trakcie eliminacji okręgowych i centralnych w 2019r.

Szkoły biorące udział w eliminacjach okręgowych XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie  

Klucz odpowiedzi do testu wiedzy prawniczej - 14.11.2018r. etap szkolny XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Test wiedzy prawniczej - 14.11.2018r. etap szkolny XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Instrukcja dla szkół - eliminacje szkolne XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Umowa o dzieło dla nauczycieli sprawdzających testy (powyżej10) podczas eliminacji szkolnych XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Szkoły zgłoszone do etapu szkolnego XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Procedury organizowania i przeprowadzania Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie  

Powołanie Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych

Preferencje dla laureatów i finalistów  

Program i wymagania merytoryczne Olimpiady Wiedzy o Prawie

 

Patronaty honorowe nad XXI Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Prawie

Adwokat Paweł Niewiadomski 

Krajowa Rada Sądownictwa

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce

Naczelny Sąd Administracyjny

Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik

Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Naczelna Rada Adwokacka 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 

Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Wojciech Zarzycki

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego  prof.dr hab. Małgorzata Gersdorf

 


logo ministerOgólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019"

 

 


XX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

 

Relacja z XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dn.24.03.2018r. 

Protokół z przebiegu eliminacji centralnych XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie w dniu 24.03.2018r. 

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego XX edycji Olimpiady dn.24.03.2018r.  

Informacja dla uczestników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych Olimpiady 24.03.2018r.  

Harmonogram eliminacji centralnych XX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dnia 24.03.2018r.   

Temat pracy pisemnej na eliminacje okręgowe wraz z kryteriami oceniania dn.24.02.2018r.  

Klucz odpowiedzi do testu wiedzy prawniczej na eliminacje okręgowe XX edycji Olimpiady dn.24.02.2018r.     

Test wiedzy prawniczej na eliminacje okręgowe XX edycji Olimpiady dn.24.02.2018r.   

Zestawienie szkół zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych XX edycji Olimpiady 

Instrukcja dla szkół - eliminacje szkolne i okręgowe XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Klucz odpowiedzi do testu na eliminacje szkolne dn. 14.11.2017r.  

Test wiedzy prawniczej na eliminacje szkolne dn.14.11.2017r.  

Informacja do Komitetów Okręgowych o przesłaniu ilości uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego   

Zestawienie szkół zgłoszonych do eliminacji szkolnych XX edycji Olimpiady 
 
logo ministerOgólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019"
 
 
 
 

XIX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie 

Relacja z finału XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Regulamin XIX Ogólnpolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Wykaz szkół uczestniczących w eliminacjach szkolnych XIX Olimpiady Wiedzy o Prawie - rok szkolny 2016/2017

Wykaz szkół i liczba uczestników zakwalifikowanych na eliminacje okręgowe

Gdański Uniwersytet Medyczny - kierunek zdrowie srodowiskowe poza postępowaniem kwalifikacyjnym

Lista uczestników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych XIX edycji Olimpiady 

Harmonogram eliminacji centralnych XIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Informacja dla uczestników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych

Protokół z przebiegu eliminacji centralnych XIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Przykłady testów z eliminacji szkolnych i okręgowych

Test - Eliminacje Okręgowe XIX Olimpiady Wiedzy o Prawie 2016/2017

Klucz odpowiedzi - Eliminacje Okręgowe XIX Olimpiady Wiedzy o Prawie 2016/2017

Test - Eliminacje Szkolne XIX Olimpiady Wiedzy o Prawie 2016/2017

Klucz odpowiedzi - Eliminacje Szkolne XIX Olimpiady Wiedzy o Prawie 2016/2017

 

 

 

logo ministerOgólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019"

 

 

 


 XVIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

Regulamin XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Protokół z eliminacji centralnych XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Test - eliminacje okręgowe XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Klucz odpowiedzi do testu z eliminacji okręgowych XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Temat pracy pisemnej oraz kryteria oceniania z eliminacji okręgowych XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Test - eliminacje szkolne XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Klucz odpowiedzi do testu z eliminacji szkolnych XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Wykaz szkół i liczba uczestników uczestniczących w eliminacjach okręgowych XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Wykaz szkół i liczba uczestników uczestniczących w eliminacjach szkolnych XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie