OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

"WIEDZY O PRAWIE"

Bieżąca edycja

Wsparcie młodzieży w kryzysie 

Harmonogram organizacji Olimpiady na lata 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025

Wpisowe w wysokości 20zł, prosimy wpłacać na konto bankowe:

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce

69 1090 2590 0000 0001 3168 3724

 

Dokumenty

Kontakty do Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych

Preferencje dla laureatów i finalistów

Program i wymagania merytoryczne Olimpiady Wiedzy o Prawie

Zał. 1 - Protokół eliminacji szkolnych Olimpiady

Zał. 2 - Protokół eliminacji okręgowych Olimpiady

Zał. 3 - Karta uczestnika etapu okręgowego Olimpiady

Zał. 4 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. 5 - Protokół dyskwalifikacji uczestnika Olimpiady

Zał. 6 - Informacja o zakwalifikowaniu ucznia do eliminacji okręgowych Olimpiady

Zał. 7 - Protokół wewnętrzny z przebiegu eliminacji okręgowych

Zał. 8 - Procedury przeprowadzania eliminacji Olimpiady Wiedzy o Prawie

Zał. 1 do Procedur - Protokół indywidualnych eliminacji centralnych

Zał. 2 do Procedur - Wniosek o ponowne rozpatrzenie wyników, wgląd do sprawdzonego i ocenionego testu wiedzy prawniczej, pisemnego egzaminu prawniczego, wyników ustnych eliminacji

Zał. 3 do Procedur - Odwołanie/ zażalenie od wyniku weryfikacji sumy punktów z testu wiedzy prawniczej lub pisemnego egzaminu prawniczego

Zał. 4 do Procedur - Roztrzygnięcie przewodniczącego komitetu okręgowego dotyczące odwołania /zażalenia od wyniku weryfikacji sumy punktów w przypadku uznania odwołania/ zażalenia w całości

Zał. 5 do Procedur - Roztrzygnięcie komitetu okręgowego olimpiady

Zał. 6 do Procedur - Zgłoszenie zatrzeżeń do roztrzygnięcia komisji szkolnej/ komitetu okręgowego dotyczące naruszenia przepisów przeprowadzania eliminacji szkolnych /okręgowych

Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia laureata/finalisty 


Podstawy prawa - filmy

Uczniów, którzy interesują się prawem, zachęcamy do obejrzenia dwóch wykładów. Pierwszy z nich dotyczy pojęcia, istoty oraz genezy państwa, jak też pojęcia prawa oraz jego relacji z innymi normami postępowania. W materiale zostało omówione także miejsce konstytucji w hierarchii źródeł prawa. Wykład prowadzi dr hab. Bogumił Szmulik.

 Drugi z wykładów dotyczy podstaw prawa karnego oraz prawa cywilnego. Prowadzi go dr Krzysztof Szczucki. W części dotyczącej prawa karnego prowadzący omawia funkcje prawa karnego oraz zasady postępowania w sprawach nieletnich. Z kolei z części dotyczącej prawa cywilnego przybliża kwestie dotyczące praw konsumentów oraz podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego.