OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

"WIEDZY O PRAWIE"

Bieżąca edycja

Dokumenty

Regulamin na XXI Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Prawie będzie dostępny od 1 września 2018r.

Od 1 września 2017r. zgłoszenie szkoły i uczestnika odbywać się będzie za pomocą zakładki na stronie głównej Olimpiady Wiedzy o Prawie - ZGŁOSZENIA

Procedury organizowania i przeprowadzania Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie  

Powołanie Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych    

Preferencje dla laureatów i finalistów

Program i wymagania merytoryczne Olimpiady Wiedzy o Prawie

Zał. 1 - Protokół eliminacji szkolnych Olimpiady  

Zał. 2 - Protokół eliminacji okręgowych Olimpiady  

Zał. 3 - Karta uczestnika etapu okręgowego Olimpiady  

Zał. 4 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  

Zał. 5 - Protokół dyskwalifikacji uczestnika Olimpiady  

Zał. 6 - Informacja o zakwalifikowaniu ucznia do eliminacji okręgowych Olimpiady  

Zał. 7 - Protokół wewnętrzny z przebiegu eliminacji okręgowych  

 

logo ministerOgólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019"

 

 

niepodlegla