OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

"WIEDZY O PRAWIE"

Bieżąca edycja
 
 

Aneks nr1 do regulaminu XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 


wazneWykaz osób uprawnionych do zaświadczeń finalisty XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Organizacja olimpiad i turniejów - wytyczne MEN

Ważny komunikat - preferencje dla lauretów i finalistów 1498744095 new 4

 

Ostrołęka, 17 marca 2020r.

Komunikat Nr 2 w sprawie odwołania eliminacji centralnych XXII edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie w dniu 27-28 marca 2020r.

Drodzy Olimpijczycy!

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w tym roku centralny etap XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie nie odbędzie się. Otrzymaliśmy dziś wytyczne z Ministerstwa Edukacji Narodowej, które – w trosce o zdrowie zawodników i ich opiekunów w obliczu zaistniałej sytuacji epidemicznej – jednoznacznie rekomenduje odwołanie trzeciego etapu wszystkich olimpiad, w tym Olimpiady Wiedzy o Prawie. Jednocześnie zdając sobie sprawę z wysiłku włożonego przez osoby zakwalifikowane do etapu finałowego, Ministerstwo uznało za zasadne przyznanie wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do trzeciego etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie tytułu finalisty, który gwarantuje możliwość skorzystania z uprawnień, jakie przysługują finalistom olimpiad i turniejów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w systemie klasyfikacji końcowej lub rocznej na świadectwie szkolnym. Preferencje dla finalistów znajdują się na stronie olimpiady: www.olimpiadaprawa.pl oraz na odwrotnej stronie zaświadczenia.

Stosowne zaświadczenia otrzymają Państwo w terminie późniejszym. Zaświadczenia będą przesłane drogą pocztową na adres szkoły zgłaszającej do Olimpiady.

Życzymy Państwu dużo zdrowia oraz pogody ducha w tym trudnym dla nas wszystkich czasie!

PRZEWODNICZĄCY

Komitetu Głównego Olimpiady

(-) Adam Ochenkowski


 

Lista zakwalifikowanych uczestników do eliminacji centralnych w dniu 28.03.2020r.

Kwalifikacja uczestników do eliminacji centralnych w dniu 28.03.2020r. 

Informacja dla uczestników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Harmonogram eliminacji centralnych XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 


Temat pracy pisemnej i kryteria oceniania na etap okręgowy XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dn.29.02.2020r.  

Test wiedzy prawniczej na etap okręgowy XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z dn. 29.02.2020r. 

Klucz odpowiedzi do testu wiedzy prawniczej na etap okręgowy XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z dn. 29.02.2020r.

Instrukcja dla komitetów okręgowych na eliminacje okręgowe 29 lutego 2020r.

Patronaty organizacyjne i honorowe XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Lista szkół biorących udział w etapie okręgowym XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Test wiedzy prawniczej na etap szkolny XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z dn. 20.11.2019r. 

Klucz odpowiedzi do testu wiedzy prawniczej XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z dn. 20.11.2019r. 

Wpisowe w wysokości 5zł, prosimy wpłacać na konto bankowe: 69 1090 2590 0000 0001 3168 3724

Lista szkół biorących udział w etapie szkolnym XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie WIedzy o Prawie 

Instrukcja postępowania w trakcie eliminacji szkolnych i okręgowych XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Informacja w sprawie finansowania XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dla uczestników 

Harmonogram etapów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Harmonogram zawodów XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Dokumenty

Procedury organizowania i przeprowadzania Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie  

Powołanie Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych

Preferencje dla laureatów i finalistów

Program i wymagania merytoryczne Olimpiady Wiedzy o Prawie

Zał. 1 - Protokół eliminacji szkolnych Olimpiady

Zał. 2 - Protokół eliminacji okręgowych Olimpiady

Zał. 3 - Karta uczestnika etapu okręgowego Olimpiady

Zał. 4 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. 5 - Protokół dyskwalifikacji uczestnika Olimpiady

Zał. 6 - Informacja o zakwalifikowaniu ucznia do eliminacji okręgowych Olimpiady

Zał. 7 - Protokół wewnętrzny z przebiegu eliminacji okręgowych