OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

"WIEDZY O PRAWIE"

Bieżąca edycja

Regulamin XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

 

Instrukcja dla komitetów okręgowych na eliminacje okręgowe 29 lutego 2020r.1498744095 new 4

Patronaty organizacyjne i honorowe XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 1498744095 new 4

Lista szkół biorących udział w etapie okręgowym XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Test wiedzy prawniczej na etap szkolny XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z dn. 20.11.2019r. 

Klucz odpowiedzi do testu wiedzy prawniczej XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z dn. 20.11.2019r. 

Wpisowe w wysokości 5zł, prosimy wpłacać na konto bankowe: 69 1090 2590 0000 0001 3168 3724

Lista szkół biorących udział w etapie szkolnym XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie WIedzy o Prawie 

Instrukcja postępowania w trakcie eliminacji szkolnych i okręgowych XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Informacja w sprawie finansowania XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dla uczestników 

Harmonogram etapów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Harmonogram zawodów XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Dokumenty

Procedury organizowania i przeprowadzania Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie  

Powołanie Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych

Preferencje dla laureatów i finalistów

Program i wymagania merytoryczne Olimpiady Wiedzy o Prawie

Zał. 1 - Protokół eliminacji szkolnych Olimpiady

Zał. 2 - Protokół eliminacji okręgowych Olimpiady

Zał. 3 - Karta uczestnika etapu okręgowego Olimpiady

Zał. 4 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. 5 - Protokół dyskwalifikacji uczestnika Olimpiady

Zał. 6 - Informacja o zakwalifikowaniu ucznia do eliminacji okręgowych Olimpiady

Zał. 7 - Protokół wewnętrzny z przebiegu eliminacji okręgowych