OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

"WIEDZY O PRAWIE"

Bieżąca edycja

Zestawienie szkół zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych XX edycji Olimpiady    

Instrukcja dla szkół - eliminacje szkolne i okręgowe XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Klucz odpowiedzi do testu na eliminacje szkolne dn. 14.11.2017r.  

Test wiedzy prawniczej na eliminacje szkolne dn.14.11.2017r.  

Informacja do Komitetów Okręgowych o przesłaniu ilości uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego   

Zestawienie szkół zgłoszonych do eliminacji szkolnych XX edycji Olimpiady  
Umowa o dzieło za sprawdzanie testów etapu szkolnego XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie   

Dokumenty

Od 1 września 2017r. zgłoszenie szkoły i uczestnika odbywać się będzie za pomocą zakładki na stronie głównej Olimpiady Wiedzy o Prawie - ZGŁOSZENIA

Regulamin XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Procedury organizowania i przeprowadzania XX Olimpiady Wiedzy o Prawie  

Powołanie Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych stan na 01.09.2017r.  

Preferencje dla laureatów i finalistów

Harmonogram zawodów Olimpiady Wiedzy o Prawie 2017/ 2018  

Program i wymagania merytoryczne Olimpiady Wiedzy o Prawie

Zał. 1 - Protokół eliminacji szkolnych Olimpiady  

Zał. 2 - Protokół eliminacji okręgowych Olimpiady  

Zał. 3 - Karta uczestnika etapu okręgowego Olimpiady  

Zał. 4 - Oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  

Zał. 5 - Protokół dyskwalifikacji uczestnika Olimpiady  

Zał. 6 - Informacja o zakwalifikowaniu ucznia do eliminacji okręgowych Olimpiady  

Zał. 7 - Protokół wewnętrzny z przebiegu eliminacji okręgowych