OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

"WIEDZY O PRAWIE"

Bieżąca edycja

Relacja z XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dn.24.03.2018r. 

Protokół z przebiegu eliminacji centralnych XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie w dniu 24.03.2018r. 

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego XX edycji Olimpiady dn.24.03.2018r.  

Informacja dla uczestników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych Olimpiady 24.03.2018r.  

Harmonogram eliminacji centralnych XX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie dnia 24.03.2018r.   

Temat pracy pisemnej na eliminacje okręgowe wraz z kryteriami oceniania dn.24.02.2018r.  

Klucz odpowiedzi do testu wiedzy prawniczej na eliminacje okręgowe XX edycji Olimpiady dn.24.02.2018r.     

Test wiedzy prawniczej na eliminacje okręgowe XX edycji Olimpiady dn.24.02.2018r.   

Zestawienie szkół zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych XX edycji Olimpiady 

Instrukcja dla szkół - eliminacje szkolne i okręgowe XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Klucz odpowiedzi do testu na eliminacje szkolne dn. 14.11.2017r.  

Test wiedzy prawniczej na eliminacje szkolne dn.14.11.2017r.  

Informacja do Komitetów Okręgowych o przesłaniu ilości uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego   

Zestawienie szkół zgłoszonych do eliminacji szkolnych XX edycji Olimpiady  

Dokumenty

Od 1 września 2017r. zgłoszenie szkoły i uczestnika odbywać się będzie za pomocą zakładki na stronie głównej Olimpiady Wiedzy o Prawie - ZGŁOSZENIA

Regulamin XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 

Procedury organizowania i przeprowadzania XX Olimpiady Wiedzy o Prawie  

Powołanie Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych stan na 01.09.2017r.  

Preferencje dla laureatów i finalistów

Harmonogram zawodów Olimpiady Wiedzy o Prawie 2017/ 2018  

Program i wymagania merytoryczne Olimpiady Wiedzy o Prawie

Zał. 1 - Protokół eliminacji szkolnych Olimpiady  

Zał. 2 - Protokół eliminacji okręgowych Olimpiady  

Zał. 3 - Karta uczestnika etapu okręgowego Olimpiady  

Zał. 4 - Oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  

Zał. 5 - Protokół dyskwalifikacji uczestnika Olimpiady  

Zał. 6 - Informacja o zakwalifikowaniu ucznia do eliminacji okręgowych Olimpiady  

Zał. 7 - Protokół wewnętrzny z przebiegu eliminacji okręgowych